Přepis negativních postojů

Jedná se o metodu přepisující negativní postoje, které člověku způsobují vnitřní a vnější napětí nebo konflikty a omezují osobnostní a duševní rozvoj. Tyto postoje jsou nahrazovány za postoje založenými na naději, které jsou v souladu s námi i okolním světem a rozvíjí naše schopnosti, dovednosti a potenciál směrem k vlastní spokojenosti a naplnění vlastní životní cesty.

Proč přepisovat negativní postoje?

Negativní postoje jsou postoje založené na strachu a obavách a na neharmonickém postoji k sobě nebo okolnímu světu. Většinou v nás mohou vzniknout během vývoje jako důsledek traumatu nebo negativního emočního prožitku či výchovy. Negativní postoje nevědomě předurčují naše reakce, protože strach vyvolává stres a reakcí na stres je „útok“ nebo „útěk“. 

Pokud tedy reagujeme na běžné situace, podle postoje založeného na strachu, podvědomě se dostavuje „útočná“ nebo „útěková“ reakce. Ani jedna z těchto reakcí neumožňuje harmonickou odpověď a přijímání reality a zabraňuje nám v duševním a osobnostním rozvoji během života. Vyplavují se nám stresové hormony, které v nás spouští kaskádu předem určených reakcí. Člověk se tak dostává do začarovaného kruhu opakujících se životních situací, které jen navyšují míru nespokojenosti a konfliktů, ubírají životní energii a člověk neví „jak z toho ven.“

Jak sezení probíhá?​

Metoda probíhá formou rozhovoru. Sedíte v pohodlném křesle a máte čas jen na sebe. Společně probereme, co Vás přivádí, a zjistíme, kde je zdroj Vaší nespokojenosti. Postupně pochopíte, že nejste pouze pasivní obětí své minulosti a vzniklých negativních postojů, ale že si své postoje můžete svobodně vybírat tak, aby byly pro Vás přínosné, rozvíjely Vás a umožnily Vám vidět a využívat životních příležitostí. Následně začne Vaše podvědomí vyhodnocovat realitu podle nového postoje a příznivě se změní Vaše emoční rekce, my

Klienti často po terapii popisují příval energie a motivaci vědomě řídit svůj život „Už vím, co udělám jako první.“, schopnost vidět a prožívat věci jinak a cítí se být v souladu s tím, co prožívají a co dělají, dává vašemu životu nový rozměr i naději.

Naučíte se, jak u sebe rozpoznávat postoje, které Vás odklánějí od příznivé životní cesty, jak jim nepodléhat a hlavně, jak je nahrazovat novými postoji, které Vás budou směrovat k vlastnímu rozvoji a naplňování svých životních potřeb a přání.

Co Vám metoda PNP přinese?

  • Odstranění vnitřních konfliktů a napětí
  • Odstranění zbytečných konfliktů s okolím
  • Jasná životní cesta
  • Odhodlání, energie, motivace
  • Radost a chuť do života
  • Naplnění vlastních potřeb
  • Motivace pro aktivní přístup k životu
  • Naplnění z dosahování svých cílů
  • Úleva pro psychiku

Proč přijít na Přepis Negativních Postojů?​

Zjistíte, jak Vaše mysl z tohoto pohledu funguje a jak si sami svými postoji můžete ovlivnit prožívání a výběr reality. Jak realitu emočně prožíváme, tak na ni reagujeme a jednáme. Napravte své emoční reakce změnou svých negativních postojů a staňte se aktivními tvůrci svého bytí. Nalezněte soulad mezi vlastními emocemi, prožíváním a Vámi zvolenou životní cestou.

Prostřednictvím metody PNP Vám mohu pomoci s řešením problémů ve vztazích nebo partnerském životě. Odhalením negativních postojů objevíte příčiny Vašich konfliktů a problémů a přijetím nového postoje můžete vztah osvobodit od negativních vlivů a zdánlivě neřešitelných situací. Vlastní vyrovnaností vybudujte harmonický vztah.

Pokud Vás trápí stres, deprese nebo jiné problémy spojené s psychikou, PNP může být tou správnou cestou. Kromě psychických potíží Vám může pomoci s poruchami spánku a posttraumatickými poruchami… Tělo a mysl jsou spojené nádoby a jedno ovlivňuje druhé a za mnoha zdravotními obtížemi může stát nesoulad nebo bolest v našem nitru.harmonický vztah.

Metoda PNP je způsob, který Vám umožní získat na práci nový pohled. Objevíte své silné stránky a oblasti, kde Vám práce přináší uspokojení a jejich rozpoznáním objevíte nový zdroj energie, který vám otevře nové pracovní a profesní možnosti.

PNP utváří nové postoje na vědomé i podvědomé úrovni. Pokud si vytvoříte správné harmonické postoje, osvobodíte se od nadvlády nespokojenosti a frustrace a budete moci svobodně a opravdově projevovat vlastní vůli, zájem, ohleduplnost, pochopení, odpuštění, přátelství, lásku, které budou následně podporovat a budovat Vaši vnitřní sílu, vyrovnanost a uvědomělost.