Koučink s koňmi

Lidé, kteří se na nás obracejí, nemusejí koně vlastnit ani o nich cokoliv vědět. Prožitkový koučink s koňmi je určen všem, kteří se chtějí ve svém životě posunou kupředu, ať už ve svém osobním rozvoji, vztazích, v profesi, nebo potřebují řešit nějaký konkrétní problém či omezen

Jak koně pracují?

Kůň je stádové zvíře. Jeho přežití závisí na dokonalé komunikaci, spolupráci a napojení na ostatní členy stáda a přírodu. Kůň rozpozná, zda šelma kráčející kolem něj bude útočit, nebo je sytá a není pro něj hrozbou. Koně jsou pravdiví a féroví týmoví hráči. Koně jsou býložravci, nemají potřebu útočit ani ubližovat a nám tak nastavují pravdivé zrcadlo.

Nehodnotí a nesoudí, neříkají zda jsme dobří nebo špatní, dávají nám možnost nahlédnout do našeho nitra, a ukáží nám nevědomé – skryté vzorce chování, které nás ovlivňují. My si je uvědomíme a budeme-li chtít, změníme je a získáme tak vnitřní sílu a moudrost.

Jak setkání probíhá?​

Nejdříve se pobavíme společně – bez koně, zodpovím Vaše případné dotazy a v klidu mi povíte téma, které potřebujete řešit.

Následně pokračujeme společně k výběru koně, se kterým chcete pracovat. Poté následuje samotná „spolupráce“ s koněm, kde záleží jen na Vás, jak moc chcete mít koně blízko, stále jsem s Vámi i Já. S koněm neděláte nic nebezpečného, koně nemají potřebu na lidi reagovat nepřiměřeně ani agresivně, spíše naopak. Často jsou berličkou a velkou oporou „svým“ lidem. Tato část je velmi individuální. Pracujeme všichni společně. Vše probíhá ve velmi příjemné atmosféře, s koňmi Vám zajišťujeme maximální prostor pro vše, co v danou chvíli potřebujete – opora, čas, zájem, pochopení, porozumění, povzbuzení, bezpečí…

Setkání probíhá v bezpečném prostředí za mojí plné podpory. Po celou dobu jsem s Vámi a jen pro Vás

Koně působí na tělo, duši i srdce.​

Setkání s koněm nevyžaduje žádné speciální znalosti ani dovednosti. Probíhá buďto v ohradě u naší stáje, nebo v okolní krásné přírodě. Vyžaduje snad jen oblečení, kterému nevadí nějaká ta šmouha nebo chlup. Vše přizpůsobujeme Vám a Vaší potřebě či přání.

Co se mne týká, kromě studia zahraničních zdrojů hodně čerpám z naší české – slovanské kultury, našich tradic a našich zvyků, i my máme své moudré předky a věřím, že čerpat moudro naší země může být pro nás tím největším darem, kdyby ne, nenarodili bychom se přece tady 🙂

Co přináší prožitkový koučink s koňmi?​

Řešení a cestu při osobním rozvoji, při hledání řešení ve vztazích, v profesi, nebo při řešení nějakého konkrétního problému či omezení.

 • Odpovědi na vnitřní a vnější konflikty
 • Řešení vztahových problémů
 • Strachy
 • Rodinné vzorce.
 • Opakující se minulost
 • Odpuštění
 • Profesní rozvoj
 • Rozvoj osobnosti – komunikace, vnímání, sebeuvědomování, sebeláska, stanovování hranic.
 • Partnerské krize
 • Partnerská komunikace
 • Podpora v náročné partnerské situaci
 • Upevňování a prohlubování vztahů
 • Prožitkové sblížení
 • Rozvoj spolupráce
 • Partnerské souznění, sblížení, sdílení

Pro rodiny:

 • rodinná krize
 • rodinná komunikace
 • podpora v náročné rodinné situaci
 • tragické ztráty
 • rodinné vzorce
 • upevňování a prohlubování vzájemných vztahů
 • prožitkové sblížení
 • rozvoj spolupráce
 • společné pozitivní vzpomínky
 • souznění, sblížení, sdílení

 

Pro děti:

 • Agresivita, strachy
 • Špatná komunikace
 • Časté spory
 • Podrážděnost
 • Nesoustředěnost
 • Poruchy chování
 • Časté nemoci
 • Rozvod nebo úmrtí blízké osoby
 • Opožděný vývoj

Teambuildingové akce na míru

 • Řešení konfliktů
 • Týmová spolupráce
 • Otevřená komunikace
 • Rozvoj pozitivních vztahů
 • Schopnost delegování
 • Profesní angažovanost
 • Vnitřní odpovědnost
 • Pracovním povinnostem
 • Rozvoj kreativity
 • Stabilizace firemní
 • Hierarchie
 • Upevnění pozic