Celostní rozvoj

Pro dosažení trvalých změn v relativně krátkém čase jsme pro Vás připravili ucelený postup průběžných setkání, která Vám umožní vše poznané postupně uvádět do praxe svého života. Jedna věc je procházet kurzy a školení a druhá věc je, začít vše užitečné skutečně používat, aby to opravdu fungovalo ve

vašem životě. Na setkáních se učíte postupně intenzivněji pracovat s myslí a zároveň dostáváte odpovědi na otázky, které vznikají při používání technik v běžném životě. Pro skutečné osvojení nových mentálních schopností a dovedností je potřeba minimálně 21 dnů, které váš mozek potřebuje na upevnění nových návyků – v našem případě způsobu myšlení. V tomto období dochází ke skutečné změně ve vašem mozku, vytváří se nové spoje mezi neurony a nově vzniklé synaptické dráhy se stávají novým způsobem myšlení, které chceme přidat do svého života.

Celostní rozvoj obsahuje:

 • 1. setkání: Metoda Přepisu negativních postojů (60 min)
 • 2. – 5. setkání: Mentální trénink (4x 60 min) + tištěné materiály – setkání jsou cca po 7mi dnech
 • setkání jsou cca po 7mi dnech


Zaměřujeme se na:

 • odpovědi na vnitřní a vnější konflikty
 • řešení vztahových problémů
 • strachy
 • rodinné vzorce
 • opakující se minulost
 • rozvoj osobnosti
 • komunikaci, vnímání, sebeuvědomování, sebelásku, stanovování hranic
 • odpuštění
 • profesní rozvoj

Celostní rozvoj obsahuje:

 • 1. setkání: Metoda Přepisu negativních postojů (každý samostatně, 60 min)
 • 2. – 5. setkání: Mentální trénink (4x 60 min, společně) + tištěné materiály – setkání jsou cca po 7mi dnech
 • setkání jsou cca po 7mi dnech


Zaměřujeme se na:

 • řešení partnerské krize
 • partnerskou komunikaci
 • podporu v náročné partnerské situaci
 • upevňování a prohlubování vztahu
 • prožitkové sblížení
 • rozvoj spolupráce
 • partnerské souznění, sblížení, sdílení

Celostní rozvoj obsahuje:

 • 1. setkání: Metoda Přepisu negativních postojů (samostatně, každý dospělý 60min)
 • 2. – 5. setkání: Mentální trénink (4x 60min, společně) + tištěné materiály
 • setkání jsou cca po 7mi dnech


Zaměřujeme se na:

 • rodinné krize
 • rodinnou komunikaci
 • podporu v náročné partnerské situaci
 • upevňování a prohlubování vztahu
 • tragické ztráty
 • rodinné vzorce
 • rozvoj spolupráce
 • společné pozitivní vzpomínky
 • souznění, sblížení, sdílení


U dětí na:

 • agresivitu, strachy
 • špatnou komunikaci
 • časté spory
 • podrážděnost
 • poruchy chování
 • časté nemoci
 • rozvod nebo úmrtí blízké osoby
 • opožděný vývoj

Celostní rozvoj obsahuje:

 • 1. setkání: Metoda Přepisu negativních postojů (samostatně, každý dospělý 60min)
 • 2. – 5. setkání: Mentální trénink (4x 60min, celá skupina společně) + tištěné materiály
 • setkání jsou cca po 7mi dnech
 • setkání jsou možná i ve vaší firmě


Zaměřujeme se na:

 • řešení konfliktů
 • týmovou spolupráci
 • otevřenou komunikaci
 • rozvoj pozitivních stavů
 • schopnost delegování
 • profesní angažovanost
 • vnitřní odpovědnost k pracovním povinnostem
 • rozvoj kreativity
 • stabilizace firemní hierarchie
 • upevnění pozic

Máte zájem o rozvoj osobnosti?

Jsme připraveni spolupracovat s jednotlivci, páry, rodinami i týmy. Každá životní situace lze zvládnou lépe a úspěšněji. Kliknutím na tlačítko níže nám zašlete svůj požadavek.